این روزها شبکه خوشنویسان ایران در واقع خانه دوم خوشنویسان شده است و این موضوع یعنی هنر در فضای مجازی به سرعت در حال گسترش است.

با همکاری دوستان مشهدی نمایشگاه و همایش کشوری کلک خیال در سالن سلطانعلی مشهدی در مشهد مقدس برگزار شد . بنده از تمامی دوستانی که در این همایش به ما کمک کردند تقدیر و تشکر می کنم .

گزارش تصویری در ادامه مطلب

اهداف : ارتباط خوشنویسان وهنرمندان خوشنویس با یکدیگر ، ایجاد بستری مناسب جهت توسعه هنر خوشنویسی در محیط مجازی، تبادل وبحث و گفتگو هنرمندان با یک دیگر، به نمایش گذاشتن آثار ، بیان خاطره ها تجربیات و سخنان اساتید ....

alt

http://www.kelkkhial.ir

logo-samandehiBack to Top

Template Design:Dima Group