بعضی زخمها هست که هر روز صبح، باید روشون باز کنی، نمک بپاشی!
تا یادت نره دیگه سراغ بعضی آدمها نباید رفت!

حسین پناهی

logo-samandehiBack to Top

Template Design:Dima Group