بعضی زخمها هست که هر روز صبح، باید روشون باز کنی، نمک بپاشی!
تا یادت نره دیگه سراغ بعضی آدمها نباید رفت!

حسین پناهی

" سال خوبی را برای خودتان خلق کنید "
به فکر آمدن روزهای خوب نباشید!
آنها نخواهند آمد …
به فکر ساختن باشید…
روزهای خوب را باید ساخت
آرزو می کنم 
بهترین معمار سال جدید باشید...

پنجـــره را بـاز کن
و از ایــن هــوای مطبوع بــارانی لـذت ببـــر
خوشـبختانه
بــاران ارث پـــدر هیچــکس نیست


حسین پناهی

نیکی هنری نیست به امید تلافی
احسان به کسی کن که به کار تو نیاید

صائب تبریزی

خدای خوب من!
نمی گویم دستم را بگیر عمری است گرفته ای
مبادا که رها کنی!

logo-samandehiBack to Top

Template Design:Dima Group